2007/Aug/06

โลกของเราที่หมุนไปตามวันเวลา..
โลกของฉันที่มุมมองอาจแปลกตา ..กว่าใครๆ
โลกของเธอที่ดูมีความน่าสนใจ..

ไม่ว่าในโลกของใครก็ล้วนมีค่า
ฉันอาจจะเห็นในสิ่งที่เธอไม่เห็น
เธออาจจะเห็นในสิ่งที่ฉันเห็น..

ความซับซ้อนระหว่างพวกเรานั่นแตกต่าง
ความลึกซึ้งของความรู้สึกก็เช่นเดียวกัน
..

พวกเราเกิดมา้มีความคิด ที่ใกล้เคียง..
แต่ไม่เพียงพอที่จะเรียกได้ว่า..เหมือนกัน
ดังนั้นเราจึงมีการค้นหา ท่ามกลางความสับสน
ในความรู้สึกที่มีต่อกัน..

..
ความรู้สึกในใจ ที่ลึกลงไปมากกว่าจะรู้ตัวได้
แม้แต่ตัวฉันเอง ..ลงไปลึกเท่าไร ก็ยังไปไม่ถึง
อาจมีคนเคยได้เห็น แต่ผู้ที่จะสัมผัสได้นั้น ฉันก็ไม่แน่ใจ

คงไม่ใช่แค่ยืนมอง และฝันถึง..
การเดินทางเพื่อค้นพบ ต้องเริ่มต้น.....
......ด้วยการเดินเข้าไป

บนเส้นทางที่ค้นหาด้วยตนเอง
ในสถานที่ซึ่งไม่เคยมีใครเคยผ่าน..

กล้าหาญพอรึเปล่า...

ในโลกที่ลึกเข้าไป..
อาจจะมีอะไรที่ไม่เคยรู้จัก

แล้วจะลึก..พอมั้ย...
....ในโลกแห่งความรู้สึกของฉัน

...
ค้นหา.. จน ..พบ
ให้ลึกมากพอ...

ในกันและกันที่ฉันต้องการ ก็แค่นั้น..
แล้วเราจะพบกัน...


Comment

Comment:

Tweet


=w=+

(คาบเชือก พันหินเข้ากับขาเจ๊ ลากลงแม่น้ำซักแห่ง)

........
...

บ๊ะ ... ไม่จม

แน่จริงอย่าใส่ห่วงยางเด่ะ 555+


/me เผ่นหนีเครื่องออกกำลังกายที่ลอยมา :D
#1 by .................... At 2007-08-07 19:52,